Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ

Oaspeți, vizitori pot să rămînă în nănăstire să locuiască timp de 3 zile fără plată. Pentru a rămînea pe un timp mai îndelungat, numaidecîn să ia binecuvîntare de la starețul mănăstirii și cu toate acestea se dă ascultarea de care este nevoie. De a se interesa pentru ascultare, va trebui să se adreseze către arhim. Cozma, care răspunde de casa de oaspeți.

Calendar