Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ

       La începutul sec. ХХ mănăstirea Noul-Neamţ  din s.Chiţcani este înfrumuseţată cu o nouă biserică cu cinci cupole Adormirea Maicii Domnului construită de al treilea stareţ al mănăstirei arhimandritul Gherman (Irimcioi), care a construit puţin mai tîrziu şi clopotniţa.  Această biserică prin arhitectura sa se deosebeşte de celelalte biserici avind elemente de stil bizantin. Pentru ambele construcţii stareţul Gherman este numit de urmaşii sai pe drept cuvînt înfrumuseţătorul mînăstirii Noul-Neamţ.

     La 17 martie 1902 episcopul Iacob (Piatniţchi) al Chişinăului şi al Hotinului a sfinţit temeliea acestei biserici cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

    Lungimea bisericii este de 40 m. lăţimea de 15 m. şi înalţimea de 18 m. avînd forma de corabie lui Noe. Lucrările de construcţie au durat 3 ani. Bisrica a fost pictată de iconagraful Uscov. Prestolul bisericii a fost făcut de mramură iar jertfelnicul din lemn.

    La 14 august 1905 episcopul Vladimir (Sincovschii) al Chişinăului şi Hotinului a sfinţit biserica.

    În perioada 1962-1989 cînd mînăstirea a fost transformată în spital republican de tuberculioză, biserica a fost prefăcută in depozit militar.

    În august 1989 pentru prima dată biserica este deschisă ca biserică parohiala al cărei paroh a fost numit protoiereul Eufimii Robu.

    În noembrie 1990 în minăstire au revenit primii monahi in frunte cu ieromonahul Dorimidont (Cecan) (ajuns în a. 1998 episcop de Ediniţ şi Briceni) împreună cu fratele său actualul stareţ arhimandritul Paisie.

    Această biserică a fost primul locaş unde s-au făcut primele tunderi in monahizm astfel cu ajutorul lui Dumnezeu şi-a renăscut veaţa duhovnicească. Biserica a fost repicată între anii 1992-1996 în stil ruso-bizantin. Iconostasul vechi al acestei biserici se află în prezent în biserica Înălţării Domnului. Iconostasul actual a fost făcut în anul 1995 în stejar cu următoarele elemente: monogramul lui Hristos şi viţa de vie.

    Acest sfînt locas in prezent este numit biserica de iarnă, deoarece se fac slujbe zilnice în perioadă de iarnă.

    Maica Domnului intru Adormirea Sa nu lasă mănăstirea noastra, dar o pazeşte de văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi.

 

Calendar