Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ

Monahismul a exercitat o influiență covîrșitoare asupra popoarelor creștine încă din primele veacuri. Aceasta se explică prin faptul că cei mai mari  reprezentanti ai lui au atins culmile desăvîrșirii morale și a sfințeniei personale (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Pahomie cel Mare, Sf. Antonie și Teodosie de la Lavra Pecerska din Kiev, Sf. Serghie de la Radonej, etc.). Aceasta atrăgea lumea din afară să admire cu adevărat viața îngerească în trup omenesc.

 Din totdeauna monahii au fost acei ce au pornit la luptă împotriva diavolului cu curaj și cu nădejdea în ajutorul  lui Dumnezeu. Desigur, în acest război sînt și cei ce cad în cursele ascuse ale vrăjmașilui neamului omenesc, după cum ne spune și Sf. Ioan Scărarul. Cu toate asestea, mănăstirile, prin rugăciunile lor zilnice pentru lume, au ținut mereu aprinsă în popor candela credinței.

 

Încă din anul 1900, la mănăstirea Noul-Neamț s-a înființat un post de misionar cu sediu permanent, pentru luminarea credincioșilor. Cel dintîi misionar călugăr a fost ieromonahul Dimitrie Verbițchi, mai tîrziu episcop de Canev (vezi A.N.R.M., F.-2119, I. -1, D. -103 și D. - 151). 

În anul 1902, în locul acestuia este numit numit arhimandritul Gurie Grosu, călugărit aici în mănăstirea Noul-Neamț, mai tîrziu mitropolit al Basarabiei (vezi Arhim. Dr. Antim Nica, ,,Aspecte misionare din Basarabia”, Chișinău, 1942, p.26).

 

La16 februarie 2014,  în Duminica Fiului Risipitor, în sala festivă a mănăstirii Noul-Neamț, dupa Sfînta și Dumnezeiasca  Liturghie, cu binecuvintarea arhimandritului Paisie (Cecan), actualul stareț, s-a deschis  Școala Duminicală-misionară pentru maturi. La deschiderea acesteea au fost prezenți: Arhim. Paisie (Cecan),  Egumenul Onufrie, Egumenul Cosma, ierodiaconul Alexie, monahul Gherman și creștini din orașul Tiraspol și satele Chițcani și Copanca.

 

Prima lecție s-a citit de către ierodiaconul Alexie (Lungu) pe tema: ,,Să ne cunoaștem credința. Învățătura Sfinților Părinți, despre cum să citim Biblia sau Sfînta Scriptură”.

 

Lecțiile, de fiecare dată sunt împărțite în trei părți: prima – explicarea Sfintei Scripturi, a doua parte – Explicarea slujbelor (Liturgica) și a treia parte – diverse teme. Fiecare parte durează în jur de 25- 30 de minute.

Vă așteptăm cu drag!

Calendar