Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ

În satul Chițcani unde se află Mănăstirea Noul Neamț se știe că preoții din acest sfânt locaș nu oficiază botezuri, cununii, înmormântări pentru familiile creștinilor din aceasta localitate și alte trebuințe pe care le pot oficia și preoții de mir precum spun și canoanele bisericești. Astfel, pentru a nu deranja călugării de la rugăciune aceste Sfinte Taine și ierurgii sunt săvârșite la biserica din sat unde preot paroh este prot. Serghie Achiruș - slujitor al altarului cu o bogată experiență pastoral-misionară.

 

După cum a fost promisiunea primilor stareți ai Mănăstirii, călugării au construit aceasta biserică parohială în afara zidurilor comunitații monahale fiind sfințită cu hramul Cuviosului Paisie Velicicovschi. De fiecare sărbătoare aici se oficiază Sfânta Liturghie, se citesc acatiste către sfinții ocrotitori ai creștinilor și se săvârșesc botezuri și cununii.

Calendar