Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ

EpiscopIrinei

Irineu, Episcop de Orsk

 

Regretatul Episcop de Edineţ şi Briceni Dorimedont a fost discipol al Lavrei Sf. Serghei de Radonej, o persoană de autentică factură monahală, iubitor sincer al monahismului, ctitor al mănăstirii din Chiţcani. Pe umerii lui, pe atunci încă viitor episcop, a fost pusă misiunea grea şi onorifică de restabilire a Mănăstirii Noul Neamţ din Chiţcani, a cărei frăţie monahală o conducea. Nevoitor al Lavrei Sf. Serghei de Radonej. El a preluat cele mai bune tradiţii ale acestui sfânt lăcaş, a parcurs la restaurarea mănăstirii conform tradiţiilor seculare ale monahismului ortodox, pe care le-a trăit în Lavră.

PE ALTARUL BISERICII STRĂBUNE

 arhim benedict sauciuc2

stareţul Mănăstirii Neamţ ,

      Arhim. Benedict Sauciuc

26 ianuarie 2014

         Sfintele sărbători ale Nașterii și Botezului Domnului ne aduce mereu aminte de marea smerenie a Domnului, întrupat din Sfânta Fecioară Maria, apoi venind în repejunile Iordanului, plecându-şi capul sub mâna slugii a primit Botezul pentru mântuirea noastră.

         Pentru Eparhia Edineţului şi Briceniului, pentru Mănăstirea Noul Neamţ cât şi pentru întreaga creştinătate din Republica Moldova, aceste sfinte sărbători, în anul 2007, aveau să fie umbrite prin trecerea la cele veşnice a Preasfinţitului Dorimedont de Edineţ şi Briceni. Oameni aleşi au existat şi vor exista în toate timpurile. Nu se poate spune că sfinţii au trăit doar  în “Veacul de Aur”, din istoria Bisericii creştine, dimpotrivă putem afirma că în toate timpurile şi locurile în istoria popoarelor se întâlnesc permanent modele ale creştinătăţii care au trăit în duhul lui Hristos.

Calendar